Chuyên gia tư vấn

Sau khi đặt, Healit Rectan có chảy lỏng ra gây dính quần áo hay không?

Câu trả lời:
Sau khi đặt vào hậu môn, viên đặt lỏng ra từ từ, không quá chảy lỏng gây dính quần áo.

Câu hỏi khác