Chuyên gia tư vấn

Healit Rectan có gì đặc biệt hơn các sản phẩm cùng công dụng khác trên thị trường?

Câu trả lời:
Healit Rectan có thành phần Copolymer 2-hydroxyethylmethacrylate được cấp bằng phát minh sáng chế tại Châu Âu, tạo màng polymer bao lại búi trĩ tổn thương.

Câu hỏi khác