Chuyên gia tư vấn

Healit Rectan có dùng để đặt âm đạo được hay không?

Câu trả lời:
Không. Healit Rectan là viên đặt hậu môn, không phù hợp với cấu tạo sinh lý và pH vùng âm đạo.

Câu hỏi khác