Chuyên gia tư vấn

Healit Rectan chống chỉ định trên đối tượng nào?

Câu trả lời:
Sản phẩm an toàn với mọi đối tượng, không có chống chỉ định.

Câu hỏi khác