Chuyên gia tư vấn

Có cần cho viên đặt vào tủ lạnh để bảo quản hay không?

Câu trả lời:
Do trong thành phần có tá dược Witepsol W25 có nhiệt độ nóng chảy cao nên không cần bảo quản viên đặt trong tủ lạnh, chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ phòng bình thường (15-250C)

Câu hỏi khác